Nasze placówki

NASZE OSIĄGNIĘCIA:zobacz także: >> sukcesy indywidualne


PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY:

„Placówka Oświatowa Roku 2015”

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów VI edycji konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015 w kategoriach: Technikum Roku,  Liceum Roku, Gimnazjum Roku, Szkoła Podstawowa Roku oraz Przedszkole Roku.
Konkurs adresowany do placówek oświatowych miał na celu nagrodzenie instytucji edukacyjnych oferujących atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów i studentów. Wyjątkowa kadra zarządzająca, pasja i pedagogiczny profesjonalizm znacząco przyczyniły się do sukcesu. W poszczególnych kategoriach, nagrodzonym szkołom ponad-gimnazjalnym, gimnazjom, szkołom podstawowym i przedszkolom przyznano certyfikaty złote, srebrne i miedziane.

Więcej na: www.certyfikacjakrajowa.org.pl5

„Mamo! Tato! Wolę wodę!”

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli w Polsce. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Więcej na: http://www.wolewode.pl

Dzieciństwo bez próchnicy”

Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Cele bezpośrednie projektu to poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Więcej na: http://www.zebymalegodziecka.pl/

Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

Akademia Zdrowego Przedszkolaka powstała jesienią 2010 roku. Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. Jesteśmy zespołem ludzi, którym leży na sercu zdrowy rozwój dzieci, gdyż sami jesteśmy rodzicami.

Więcej na: http://zdrowyprzedszkolak.pl/

Akademia Aquafresh”

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach od 2011 roku oraz od 2014 roku w żłobkach. Tegoroczna edycja swoim zasięgiem obejmie prawie 5000 przedszkoli w całej Polsce. W tym roku wspólnie z Pastusiami o ząbki będzie dbać ponad 460 000 dzieci.

Więcej na: http://akademia-aquafresh.pl/

Bezpieczne Przedszkole”

Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.
W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą.

Więcej na: http://www.bezpieczneprzedszkole.com/

Cała Polska Czyta Dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

Więcej na: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

 

Językowe Przedszkole Integracyjne "W Kasztanowym Parku"