EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu, zaliczaną do technik neurotechnologicznych, wykorzystującą wiedzę  medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną. EEG Biofeedback  opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym i jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu przetwarzaniu mózg uczy się nowych schematów działania. Celem jej jest: wyregulowanie  aktywności fal mózgowych, których wartości i układ zaburzony został poprzez długotrwałe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, czy wewnętrznych oraz zoptymalizowanie pracy mózgu, poprzez uzyskiwanie możliwie najlepszych wartości i proporcji w układzie fal mózgowych. Badania wskazują, że podejmowane systematycznie treningi EEG Biofeedback okazały się skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Znaczna poprawę zauważa się w obszarze  mowy, równowagi, rozumienia i mimiki u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback okazał się również pomocny w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu. Metoda ta  przynosi także pozytywne efekty w przypadku dzieci z  problemami szkolnymi,  dysleksją,  zaburzeniami uwagi, ADHD.

Zajęcia, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, odbywają się w oparciu o dokumentację i specjalne wskazania lekarskie. 

 

 AAA6278  AAA6283