Rekrutacja

Językowe Przedszkole Integracyjne „ W Kasztanowym Parku” Chełm, ul. Lubelska 4 prowadzi zapisy na rok szkolny 2017/2018. Procedura zapisu rozpoczyna się od złożenia wniosku podpisanego przez rodziców (ew. prawnych opiekunów). Wnioski pobrać można w sekretariacie placówki lub u dyrektora. Wymagane do rejestracji dokumenty to: dowód osobisty jednego z rodziców oraz PESEL dziecka.

Nowym przedszkolakom proponujemy specjalne zajęcia adaptacyjne. Okres ten daje szanse lepszego poznania naszego przedszkola. Dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, umożliwia stopniowe i bezstresowe przejście w świat życia przedszkolnego.

Dzieciom oferujemy atrakcyjne i skuteczne formy edukacji, a rodzicom – komfort płynący z pewności, że oddają swoje dzieci we właściwe ręce.

Serdecznie zapraszamy!