Rytmika

Rytmika to metoda wychowania muzycznego, której istotą jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. To także taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Rytmika, poprzez ruch i śpiew, realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Zajęcia prowadzone są w każdej grupie przedszkolnej 3 razy w tygodniu.

 

 

 AAA5168  AAA5174  AAA5178

 

 AAA5168  AAA5174  AAA5178