Sala doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata to magiczne, specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różne urządzenia, stymulujące rozwój zmysłów (światłowody, łóżko wodne z muzyką relaksacyjną, podświetlany domek lustrzany, kolumny wodne, fluorescencyjne akwarium, kostki dźwiękowe, pudełka zapachowe, tabliczki o różnych fakturach, itp.). Dzięki terapii w takiej sali dzieci mają możliwość odbierania nowych, różnorodnych bodźców, wzbogacają doświadczenia w atmosferze pełnego relaksu. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy prowadzeniu terapii polisensorycznej. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Odbiorcami tego typu terapii są dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i deficytami - niepełnosprawne ruchowo,  autystyczne, cierpiące na zespół Downa, niewidome, niedowidzące, z upośledzeniem intelektualnym, niesłyszące, a także dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz z innymi deficytami rozwojowymi.

Z zajęć prowadzonych w systemie indywidualnym, skorzystać może każde dziecko uczęszczające do przedszkola. 

 

 AAA4345  AAA4361